Hadees Pak (P.B.U.H):
Jis Ne Hajj Kiya
Aur Iss Mai Fasak Aur
Buraiyon Se Bacha Raha
To Aisa Pak Ho Saaff Ho Kar Lote Ga
Jese Us Din Tha
Jub Ise Iss Ki Maa Ne Janam Dia

By