Advertisement

Mörñìñg ì$ Bèäütìfül…

~Mörñìñg ì$
“Bèäütìfül”
~Mörñìñg ì$
“Äträctìvè”
~Mörñìñg ì$
“Plèä$èñt”
~Büt ìt ì$ ñøt cömplèté
Wìthöùt Wì$hìñg
“YØÜ”
Aslam o Alaikum
and
GΩΩD MΩRNING.

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 3.9/5 (117 votes cast)
Mörñìñg ì$ Bèäütìfül..., 3.9 out of 5 based on 117 ratings