Advertisement

Morning is a gift from ALLAH

Mörñiñg is å gift fröm ÄLLÄH
Äaftr å RéstFül §lèép
Its å Ñèw Chåñcé tö dö ßèttér
& Try ågåiñ whèré Wè FåilEd Bføré
Eñjöy Ür Dåy

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 4.4/5 (8 votes cast)
Morning is a gift from ALLAH, 4.4 out of 5 based on 8 ratings