Shok ko aazim e safar rakhiye
Be khabar ban ke sab khabar rakhiye
Chahey nazren hon asmanon per
Paon lekin zameen per rakhiye

By