Advertisement

Dil armaanon say houseful hai

Dil armaanon say houseful hai
Puray hoon gay ya nahin yeh doubtful hai
Yohn tu duniya main har cheez wonderful hai
Par zindagi aap jaisey dost say hi beautiful hai