Advertisement

Ek aap hain ke

Ek hum hain ke kitnay sweet hain.
Ek aap hain ke kitnay cute hain.
Ek aap hain ke kitnay lovely hain.
Ek hum hain ke jhoot pe jhoot bol rahay hain.