Advertisement

Koi mujh se sikhle

Dub kar roshani dena,
Koi suraj se sikh le,
Dosti kar ke dard lena,
Koi mujh se sikhle,
Sms pa kar “Reply” na karna
Koi aap se sikhle.