Attitude.

Sir to Student:
.
Parhai karo varna koi Tumhe JoB nahe dega. … … … .
.
.
Student to Sir: Parhai woh log kartay hain jisay JoB
chahiye, hum to job dein gay :-) :P

By