Advertisement

Lips Bhindi ki taraah

Lips Bhindi ki taraah,
Gaal Tamatar ki taraah,
Eyes Matar ki taraah,
Poora Face Gobih ki taraah,
Ya Allah Ek hi Dost diya,
Wo bhi Subji Mandi ki taraah !!!