Aye Khuda teri shaan dekh raha hun

Bina satoon kay khara asmaan dekh raha hun

Teri jalwa giri hai jaga jaga Teri ibadat say gafil

yah jahan dekh raha hn

By