Advertisement

Jab insan har kisi se chup k gunah karta hai

Jab insan har kisi se chup k gunah karta hai

To ALLAH farmata hai,

“Aay Ibn-e-Aadam..

Tujhe Tamam rishton main sab se zyada main he haqeer nazar aaya k sab k dar se chup k gunah karna gawara kiya,

Sirf Mujh (ALLAH) se chupana gawara na kiya”

(Hadis e Qudsi)