Advertisement

Mohabat ek se hoti hain

Roshani chand mein hoti hain sitaaro mein nahin,
Mohabat ek se hoti hain haajaro se nahin.