Phool juda hai kato se,
Khushbu se nahi,
Hum juda hai unse,
Magar dil se nahi.

Phool juda hai kato se,
Khushbu se nahi,
Hum juda hai unse,
Magar dil se nahi.

By njm