Advertisement

Ghalib v’s Iqbal v’s FARAZ…

Ghalib v’s Iqbal v’s FARAZ”

1.(GHALIB)
Ghalib sharab peene De masjid mein beth kr.

Ya wo jagah bata jahan Khuda nahi.

2.(IQBAL)
Masjid Khuda ka ghar hy peene ki jagah nahi.

Kafir k dil mein ja wahan Khuda nahi.

3.(FARAZ)
Kafir k Dil Se aya hon ye Dekh kr Faraz.
Khuda mojood hy wahan,
usay pata nahi.