Kuch Bhi Kar Guzarnay

Mein Dair Kitni Lagti Hai ?

Barf Ke Pighalnay Mein Dair Kitni Lagti Hai ?

Os Ne Hans Kar Dekha Tou Muskura

Dye Ham Bhee Zaat Se Nikalnay

Mein Dair Kitni Lagti Hai ?

By