Waqt Tu Parindy Ki Terhan He Uhr
Jayega, Gaya Waqt Phir Nahi Kabhi Aye Ga
…, Kerlo Dil Bhar Kya Naykain Ramzan
Main, Ramzan Tu Mehmaan Hai Chala Jayega!

By