main gham ki kashti ko dobana nahi chahta..

bojh barh jaye to khud utaar deta hon..

khushiyaan koi mangai to mufat deta hon..

gham mangai koi to udhaar deta hon..

By