Ghar se hai Mandir badi door chalo yun kar len
Ek rote hue bachhe ko hansaya jaye

By