Uthti nahi nigah kisi aur ki taraf ,

Paband kar gayi hai kisi ki nazar mujhe .

By