Advertisement

Sms bhej bhej ke bheja kharab karte ho

Sms bhej bhej ke bheja kharab karte ho,
khud ka bheja to chalta nahin,
dusron ka bheja huwa hi bhejte ho!!